Herb Piaseczna

Kiedy w 1429 roku Piaseczno otrzymało z rąk księcia Janusza I prawa miejskie, natychmiast rozpoczęło procedury związane z ustaleniem herbu i flagi miasta. Na szczęście w ówczesnej Polsce herby były nadawane, więc miastu także został on nadany. Herbem miasta jest Junosza, polski herb szlachecki, który zaliczany jest do najstarszych herbów. Jest on wspólny dla niektórych […]