Herb Piaseczna

Kiedy w 1429 roku Piaseczno otrzymało z rąk księcia Janusza I prawa miejskie, natychmiast rozpoczęło procedury związane z ustaleniem herbu i flagi miasta. Na szczęście w ówczesnej Polsce herby były nadawane, więc miastu także został on nadany. Herbem miasta jest Junosza, polski herb szlachecki, który zaliczany jest do najstarszych herbów. Jest on wspólny dla niektórych rodów z Mazowsza.

Herb Junosza to srebrny baran ze złotymi skręconymi rogami, który stoi na czerwonym polu. Baran stąpa po trzech zielonych pagórkach,a jego przód zwrócony jest w prawą stronę tarczy. Na przestrzeni wieków herb się nieco zmieniał, jednak wciąż najważniejsze elementy były zachowywane. Najstarszy zachowany wizerunek herbu pochodzi z połowy XVIII wieku. Można go dostrzec na pieczęci miejskiej. Pieczęć spoczęła na dokumencie z 1741 roku, a sam periodyk przechowywany jest w archiwum jednej z parafii. W dokumencie można przeczytać, iż władze miasta stwierdzają, że dzisięcina z folwarku Dąbrówka, która wówczas była w rękach warszawskiego zakonu augustianów, należy do kościoła w Piasecznie, a nie Raszynie. Ku uciesze naukowców i historyków, dokument jest bardzo dobrze zachowany. Pieczęć odciśnięta została w opłatku, czyli kwadratowym papierze przylepionym do dokumentu klejem z mąki. Pieczęć jest doskonale odciśnięta, a jej obraz nie budzi wątpliwości.

Kolejnym dowodem używania herbu miasta Piaseczna jest dokument z roku 1552, który odkryto w muzeum w Krakowie. Badacze są zgodni, że baranek z kręconymi rogami, stojący na trzech pagórkach i opatrzony literami CP (czyli Civitas Piasecensis) należy do miasta Piaseczna. Inną wzmianką o Junoszy znajduje się w osiemnastowiecznej księdze miejskiej. W 1754 roku ustępujący z urzędu burmistrz Kacper Bernatowicz oddał swojemu następcy, Kazimierzowi Siewce, oprócz kilimka na stół, młotka, nożyc, dzwonka spiżowego, metalowego krucyfiksa, pieczęć miejską z wizerunkiem barana.

Po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 roku, Warszawa i jej okolice trafiły pod panowanie pruskie. Herb miasta nie uległ zmianie w głównym zarysie, w tle jednak dodano dwie gałązki wawrzynu. Sytuacja używania przez polskie miasta znajdujące się w strefie pruskiej zmieniła się w 1811 roku, kiedy to ukazał się dekret, który zabraniał używania polskich herbów miejskich. W ich miejsce weszło godło polskie i Saksonii, zwieńczone koroną. Takie postępowanie miało na celu unifikację pieczęci na całym administrowanym obszarze. Podobnie sytuacja się miała w Królestwie Polskim.

Po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku Piaseczanie znaleźli się w nowej rzeczywistości. Spokojniejszej jedynie z pozoru. Po kilku latach ustalono, iż herby miast zostają zniesione. Tak się stało i w przypadku Piaseczna. Na szczęście już w wolnej Polsce herb wrócił do łask i miast znów może śmiało chwalić się pięknym i cennym historycznie herbem.