Historyczne miejsca Piaseczna

Historia miasta Piaseczna jest dość bogata w różne wydarzenia, zarówno te wesołe, jak i te przykre. Jednak dzięki tym wszystkim doświadczeniom, miasto może pochwalić się licznymi historycznie ważnymi miejscami. Jedne były świadkami historii miasta, inne są miejscem spoczynku uczestników tych wydarzeń.

Piaseczno było zaliczane do miast o średniej wielkości w skali Mazowsza, nie było także ani bogate, ani bardzo biedne, ani uprzemysłowione. Charakter miasta można określić jako rolno-przemysłowo-rzemieślnicze. Miasto to były głównie budowle nisko kondygnacyjne o zabudowie drewnianej. Początek XX wieku to okres, kiedy miasto zaczęło się intensywnie rozwijać, a jego mieszkańcy bogacić. To z tego okresu pochodzą pierwsze kamienice. Później przez miasto przetoczyły się działania wojenne. Okres między wojnami to czas inwestowania przez władze miejskie. Powstała wówczas m.in. łaźnia miejska, dom ludowy czy szkoła. To wszystko niestety uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej, a do dziś przetrwała jedynie zabudowa murowana. Mimo to jest w Piasecznie wiele miejsc, które warto zobaczyć. Jednym z nich jest przepiękny kościół św. Anny, a także pochodzący z połowy XIX wieku ratusz.

Na terenie miasta i szerzej gminy Piaseczno znajduje się wiele pomników i miejsc pamięci. Są tu także tablice pamiątkowe kwater żołnierskich czy symboliczne mogiły tych, którzy są uznani powszechnie w pamięci narodowej. Tutaj przede wszystkim czci się pamięć tych, którzy oddali swoje życie w imię wolnej i niepodległej ojczyzny. Są tu pomniki powstańców styczniowych (1863 r.), tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, tych, którzy walczyli w II wojnie światowej, a także ku pamięci walk z hitlerowskim okupantem. Zdziwić może fakt, że na terenie gminy znajduje się wiele miejsc upamiętniających żołnierzy walczących w I wojnie światowej. Trzeba pamiętać, że choć wówczas nie było wojska polskiego, to wielu Polaków zakładało mundur rosyjski czy niemiecki. Wiele miejsc pamięci zostało ulokowanych z dala od osad ludzkich, jednak wszystkie są wciąż w dobrym stanie, a ktoś wciąż dba o ich utrzymanie.

Przykładem takiego miejsca może być cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Złotokłosie. Został usytuowany w południowej części gminy. Leży w lesie runowskim. To miejsce pamięci walk, które toczyły się w tym miejscu październikiem 1914 roku lub w sierpniu 1915 roku. Specjaliści nie są zgodni co do dokładnej daty powstania tego miejsca pamięci, bowiem mogiły zbiorowe tworzone były w latach 1916-1918. Były to najczęściej pojedyncze lub zbiorowe mogiły żołnierzy, którzy polegli w walce w różnym czasie. Najpewniej są tu w większości żołnierze rosyjscy, a w mniejszej liczbie niemieccy.